Комунальна установа
Богуславської міської ради

Богуславський трудовий архів

Київської області

a

Штати

У штаті архіву 3 шт.од.1 завідувач 1,5 архівіста 0,5 бухгалтераphoto
Шульга Надія Василівна

-

Завідувач згідно розпорядження №30 Богуславської районної ради від 05 жовтня 2006 року.

У червні 2003 року закінчила Богуславський навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Початкове навчання. Дошкільне виховання" та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, вихователя дошкільного віку, організатора дітей дошкільного віку.

До функцій завідувача трудового архіву відноситься поточне керівництво установою, організація його господарської, соціально-побутової та іншої діяльністі, забезпечення виконання завдань установи, передбачених законодавством, статутом, положенням установи та контрактом, затвердження функціональних обов'язків працівників установи, видання наказів у межах своєї компетенції, організація та контроль їх виконання, використання коштів установи,призначення на посаду та звільнення з посади працівників архіву, проведення прийому громадян, розглядання звернень, що належать до компетенції архівуphoto
Доля Наталія Олексіївна

-

Бухгалтер згідно наказу №1 від 20 вересня 2006 року Завідувача КУ "Богуславський районний трудовий архів" Архівіст, згідно наказу №7 від 04 травня 2012 року В.О.завідувача КУ "Богуславський районний трудовий архів" Переведена з посади бухгалтера на посаду архівіста, згідно наказу №2 від 10 січня 2022 року завідувача КУ БМР "Богуславський трудовий архів"

У лютому 1996 року закінчила Ржищівський будівельний технікум за спеціальністю економіка підприємства та здобула кваліфікацію техніка-економіста згідно диплому молодшого спеціаліста ІЕ ВЕ №003248 вид.25.02.1996 року.

Організовує зберігання і забезпечує цілісність документів, що надійшли до трудового архіву. Приймає на зберігання і реєструє документи установи, які втратили практичне значення. У відповідності до діючого законодавства шифрує одиниці зберігання, систематизує і розміщує справи, веде їх облік. Підготовлює описи одиниць довготривалого і тимчасового зберігання, а також акти для передачі документів на зберігання, на списання і знищення матеріалів, терміни зберігання яких закінчилися. Веде роботу по створенню довідкового апарату по документах, що забезпечує зручний і швидкий їх пошук. Бере участь в роботі з експертизи наукової та практичної цінності архівних документів. Слідкує за станом документів, своєчасного їх відновлення, дотримання в приміщеннях архіву умов, необхідних для забезпечення їх збереження. Контролює дотримання правил протипожежного захисту в приміщенні архіву. Видає у відповідності до запитів, що надійшли, архівні копії і документи, робить необхідні довідки на основі відомостей, що знаходяться в документах архіву, готує дані для створення звітності про роботу архіву. Приймає необхідні міри по використанню в роботі сучасних технічних засобів.photo
Куцевол Лариса Дмитрівна

-

Призначена на посаду бухгалтера, згідно наказу №4 від 11 січня 2022 року завідувача КУ БМР "Богуславський трудовий архів"

30.06.1989 Київський інститут народного господарства отримано спеціальність планування промисловості

Самостійно веде фінансові, матеріальні, виробничі, господарські розрахунки та баланси, обліковує кошти, фонди, продукцію, матеріали, реєструє затрати на надання послуг, вносить записи в бухгалтерські книги про виробничі, управлінські, організаційні, господарські та інші затрати на планові і поточні цілі, калькулює і готує дані та форми документів для розрахунків з банками, веде інвентарні списки, довіреності, накладні, переліки зобов'язань, цінних паперів тощо, оформляє платежі за матеріальні, комунальні послуги, нараховує заробітну плату, переказує кошти за виконані роботи тощо.photo
Бондаренко Надія Василівна

-

Призначена архівістом згідно наказу завідувача КУ БМР "Богуславський трудовий архів" за №1 від 10.01.2022

28.06.1990 Богуславське педагогічне училище Київської області по спеціальності "виховання в дошкільних закладах"

Організовує зберігання і забезпечує цілісність документів, що надійшли до трудового архіву. Приймає на зберігання і реєструє документи установи, які втратили практичне значення. У відповідності до діючого законодавства шифрує одиниці зберігання, систематизує і розміщує справи, веде їх облік.