Комунальна установа
Богуславської міської ради

Богуславський трудовий архів

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2020 рік


Трудовий архів, виконуючи завдання «Програми розвитку архівної справи Богуславського району на 2018-2020 роки», досягнув позитивних результатів з основних напрямків своєї діяльності.

 

1. Основні організаційні заходи архівних установ.

 

Завідувач трудового архіву у 2020 році взяла участь у колегії Державного архіву Київської області.

Діє «Програма розвитку архівної справи Богуславського району на 2018-2020 роки»

 

2. Забезпечення збереженості документів, що не належать до Національного архівного фонду.

У центрі уваги трудового архіву залишалися питання забезпечення збереження документів, що не належать до Національного архівного фонду, створення належних умов їх зберігання.

В трудовому архіві станом на 01.01.2020 року зберігається 14601 од. зб. з кадрових питань (особового складу), 27 од.зб. тривалого зберігання.

Загальна площа архівосховища складає 76,8 кв. м., протяжність стелажних полиць - 442 м, ступінь заповнення стелажного обладнання - 88 %.

Відповідно до розпорядження Голови Київської облдержадміністрації від 09.04.2008 № 547 «Про заходи щодо забезпечення збереження документів в архівних установах Київської області, розпоряджень райдержадміністрацій та рішень місцевих рад були здійснені наступні заходи:

З метою посилення пожежної безпеки в трудовому архіві протягом звітного періоду, забезпечили обслуговування пожежної сигналізації в сховищах, та перезарядили та придбали вогнегасники.

З метою поліпшення умов зберігання документів у 2019 році закартоновано 400 од.зб.

У 2019 році перевірена наявність та фізичний стан  1173 од.зб. (10 фондів).

Протягом звітного періоду в архівосховищі проведені санітарні дні, здійснені 87 вимірів температурно-вологісного режиму.

 

3. Державний облік документів, що не належать до НАФ.

 

В трудовому архіві у 2019 році продовжувалась робота щодо створення та удосконалення описів. Створено описів на 329 од. зб.

 

4. Формування архівного фонду. 

 

Протягом 2019 року трудовим архівом здійснювались заходи щодо поповнення архівного фонду документами з кадрових питань.

Протягом звітного року до архіву на тривале зберігання надійшло 3 од. зб. управлінської документації та з кадрових питань 327 од.зб.

10 описів справ, погоджені експертною комісією архівного сектору РДА.

У трудовому архіві працює 2 штатних працівника.

Трудовим архівом у 2014 році складено номенклатуру на 2015-2019 роки, яку подано на розгляд і погоджено ЕК архівного відділу Богуславської РДА.

5. Використання інформації документів архівного фонду.

 

Основною формою використання інформації трудових архівів, залишалося виконання тематичних запитів та запитів соціально-правового характеру.

Протягом 2019 року трудовим архівом виконано 364 запитів із соціально-правових питань.

Тематика соціально-правових запитів, що переважала у 2019 році: про підтвердження трудового стажу; про розмір заробітної плати. 

Тематичних запитів для підтвердження реорганізації фондоутворювачів було виконано 204.

Трудовим архівом для поліпшення роботи із зверненнями громадян вжиті наступні заходи:

  • розроблений список фондів для користувачів архіву;
  • під час прийому громадян надаються відповідні змістовні консультації з порушених питань, скарг від громадян не було.

Протягом 2019 року трудовий архів відвідали користувачі, яким було видано 2415 справ.

Ведеться робота по створенню та удосконаленню сайту, створення електронних журналів. 

Завідувач КУ "Богуславський

районний трудовий архів"                                                                 Н.ШУЛЬГА